TRẠM THU PHÍ

MTC

MTC

Hệ thống thu phí một dừng do Brightleaf phát triển sử dụng thẻ vé mã vạch với các quy trình được tự động hóa tối đa giúp giảm nhân công, tránh sai sót và tăng cường giám sát quản lý đảm bảo quy trình thu phí chính xác, minh bạch.

ETC

ETC

Hệ thống thu phí điện tử của Brightleaf đáp ứng TCVN về thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, được tích hợp dễ dàng với các trạm MTC sẵn có và kết nối với trung tâm thu phí tập trung của đơn vị quản lý thu phí.

WIM

WIM

Hệ thống cân tải trọng xe động WIM (Weighing-in-Motion) do Brightleaf cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn về kiểm soát trọng tải xe của Tổng cục đo lường VN và bộ GTVT. Giải pháp dùng WIM đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn.

ETC BACK-END

MONETA

MONETA

Moneta là hệ thống quản lý thu phí tự động không dừng do Brightleaf phát triển với kiến trúc bảo mật nhiều lớp, đảm bảo độ tin cậy, tốc độ xử lý các giao dịch thanh toán, đối soát. Hệ thống giúp tổng hợp, phân tích, xử lý Big Data nhằm cảnh báo các bất thường về dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác.