MONETA

MONETA

Moneta là hệ thống quản lý thu phí tự động không dừng do Brightleaf phát triển với kiến trúc bảo mật nhiều lớp, đảm bảo độ tin cậy, tốc độ xử lý các giao dịch thanh toán, đối soát. Hệ thống giúp tổng hợp, phân tích, xử lý Big Data nhằm cảnh báo các bất thường về dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác.

M-PAYMENT

M-PAYMENT

M-Payment cho phép khách hàng sử dụng các giao dịch thanh toán, chuyển tiền thông qua các thiết bị di động tại bất kỳ đâu, bất cứ khi nào một cách nhanh chóng mà không cần thông qua các kênh thanh toán ngân hàng.