null

AIS (Automatic Identification System)

Hệ thống giải pháp AIS là hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải, cho phép các tàu trao đổi thông tin với nhau hoặc với các trạm trên bờ, nhằm tránh va chạm khi hành hải trợ giúp khi có sự cố.

null

VTS (Vessel Traffic Service)

Hệ thống quản lý phương tiện vận tải hàng hải VTS đưa ra các dịch vụ hỗ trợ các cơ quan chức năng: Tổ chức giao thông, Giám sát, quản lý hoạt động hành hải, Hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, Dự báo tình hình khí tượng thủy văn trong khu vực

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC